منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارشناس شیمی 1398/09/27 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارشناس صنایع 1398/09/27 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر 1398/09/23 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
حسابدار 1398/09/23 همه شهرها حقوق اداره کار زن
نگهبان 1398/09/19 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1398/09/19 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور CNC 1398/09/16 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر مونتاژ صنعتی 1398/09/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1398/09/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس شیمی 1398/09/13 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
نگهبان 1398/09/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/09/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کمک آشپز 1398/09/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
خدمات سریداری 1398/09/12 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارشناس کنترل محصول 1398/09/11 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/09/11 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مسئول ایمنی 1398/09/07 همه شهرها توافقی مهم نیست
خدمات سریداری 1398/09/07 همه شهرها بین 1500000 تا 2000000 تومان مرد
کارگر 1398/09/07 همه شهرها بین 1500000 تا 2000000 تومان مرد
کارشناس برق صنعتی 1398/09/07 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1398/09/07 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
انباردار 1398/09/07 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور CNC 1398/09/07 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور CNC 1398/09/07 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر فنی 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس IT 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس فروش 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر فنی 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
برنامه نویس 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر انبار 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
برقکار ساختمان 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نقاش صنعتی 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مدیر تدارکات 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
آشپز 1398/06/27 همه شهرها بین 2000000 تا 3000000 تومان مرد
تراشکار 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
آشپز 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مدیر خدمات 1398/06/24 همه شهرها توافقی مرد
حسابدار 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار زن
نقشه بردار 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
بتن ریزی 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مربی نرم افزار 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارمند اداری 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
سنگین تراش 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نقاش صنعتی 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1398/06/23 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1398/06/23 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
آشپز 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
ویزیتور 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
توزیع کننده 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس امور حقوقی 1398/06/17 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تکنسین مکانیک 1398/06/17 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس بازرگانی 1398/06/17 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تکنسین تعمیر ماشینهای سنگین 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس فروش 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
فنی کار صنعتی 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
سرپرست تولید 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نگهبان 1398/06/14 همه شهرها توافقی مرد
جوشکار 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس صنایع 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
حسابدار صنعتی 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس شیمی 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق صنعتی 1398/06/14 همه شهرها توافقی مرد
مکانیک خودرو 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
توزیع کننده 1398/06/14 همه شهرها توافقی مرد
راننده پایه دو 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
ویزیتور 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تاسیسات 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر فنی 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
سرپرست تولید 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور دستگاه 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
روانشناس 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارمند اداری 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مونتاژکار 1398/06/12 همه شهرها بین 900 تا 1200000 تومان زن
مدیر خدمات 1398/06/12 همه شهرها توافقی زن
سرپرست امور دفتری 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس واردات و صادرات 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس فروش 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
برنامه نویس PHP 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
خدمات سریداری 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد