منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
سرپرست فروش 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر انبار 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
توزیع کننده 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
نگهبان 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
تعمیرکار لوازم برقی 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
مخابرات 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
طراح گرافیک 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
ذوب ریز 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
ریخته گری 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
ایمنی صنعتی 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
تضمین کیفیت 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
مهندس کامپیوتر 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
کارگر پخش و تولید کالا 1397/06/10 اصفهان بین 1500000 تا 2000000 تومان مرد
کارشناس نساجی 1397/06/10 اصفهان حقوق اداره کار مرد
تاسیسات 1397/06/10 اصفهان حقوق اداره کار مرد
تکنسین برق 1397/06/10 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برنامه ریزی 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
مدیر کنترل کیفیت 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
کارشناس بهداشت محیط 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
کارشناس صنایع غذایی 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
اپراتور CNC 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
مهندس شیمی 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
منشی دفتر 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
مهندس برق 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
مهندس پلیمر 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس بازرگانی 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
منشی دفتر 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
کوره بان 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
مهندس متالورژی 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
کارشناس شیمی آزمایشگاهی 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
پرسکار 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
فروشنده 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
مهندس شیمی 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
نقاش صنعتی 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
راننده لیفتراک 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
کارشناس خرید 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
راهنمای دفتر اطلاع رسانی گردشگری 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
راهنمای دفتر اطلاع رسانی گردشگری 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس متالورژی 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
ذوب ریز 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
ریخته گری 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
اپراتور کوره 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
کوره بان 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
کارشناس مکانیک 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
ویزیتور 1397/05/30 اصفهان حقوق اداره کار مرد
بازاریاب مواد غذایی 1397/05/30 اصفهان حقوق اداره کار مرد
نگهبان 1397/05/30 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کمک راننده 1397/05/30 اصفهان حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1397/05/30 اصفهان حقوق اداره کار مرد
طراح گرافیک 1397/05/30 اصفهان توافقی مرد
چرخکار 1397/05/30 اصفهان حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/05/30 اصفهان بین 1500000 تا 2000000 تومان مرد
اپراتور خط تولید 1397/05/30 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برنامه ریزی 1397/05/30 اصفهان توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/05/29 اصفهان توافقی زن
طراح صنعتی 1397/05/29 اصفهان حقوق اداره کار زن
نقشه کش صنعتی 1397/05/29 اصفهان توافقی زن
کارشناس بازرگانی 1397/05/29 اصفهان حقوق اداره کار زن
خدمات سریداری 1397/05/29 اصفهان حقوق اداره کار زن
کارشناس رنگ و مواد شیمیایی نساجی 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
سرپرست امور دفتری 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
کارشناس شیمی 1397/05/24 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارشناس بازرگانی 1397/05/24 همه شهرها حقوق اداره کار زن
منشی دفتر 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
طراح گرافیک 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
منشی اداری 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
بازاریاب 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
کارگر 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
مهندس شیمی 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
کارشناس برق 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
روانشناس 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
کارگر 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
کارمند اداری 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
مدیر فروش 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
مدیر فروش 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
مدیر فروش 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
کارشناس خرید 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
راهنمای دفتر اطلاع رسانی گردشگری 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
راهنمای دفتر اطلاع رسانی گردشگری 1397/05/24 همه شهرها حقوق اداره کار زن
تکنسین برق 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
متخصص تبلیغات 1397/05/24 همه شهرها توافقی زن
چرخکار 1397/05/24 همه شهرها حقوق اداره کار زن
فروشنده 1397/05/24 همه شهرها بین 1500000 تا 2000000 تومان زن