منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارگر انبار 1397/03/01 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور ورق کاری 1397/03/01 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/02/31 کارمند اداری , اصفهان حقوق اداره کار مرد
مونتاژکار 1397/02/30 مونتاژ تجهیزات صنعتی , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس بهداشت حرفه ای 1397/02/30 HSE , اصفهان حقوق اداره کار مرد
مشاور آموزشی 1397/02/30 مدیر آموزش , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق 1397/02/30 مهندس برق , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس شیمی 1397/02/30 مهندس شیمی , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق 1397/02/30 مهندس برق , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس مکانیک 1397/02/30 مهندس مکانیک , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس صنایع 1397/02/30 کارشناس صنایع , اصفهان توافقی مرد
کارشناس برق 1397/02/30 کارشناس برق , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/02/30 مدیر , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس شیمی 1397/02/30 شیمی , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/02/30 فروشنده , همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1397/02/30 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
کارشناس ایمنی 1397/02/30 کارشناس HSC , همه شهرها توافقی زن
مشاور آموزشی 1397/02/30 کارشناس آموزش , اصفهان توافقی زن
فروشنده 1397/02/30 فروشنده , همه شهرها توافقی زن
کارشناس فروش 1397/02/30 کارشناس فروش , اصفهان توافقی زن
کارمند اداری 1397/02/30 مسئول دفتر , اصفهان توافقی زن
کارمند اداری 1397/02/30 کارمند اداری , اصفهان حقوق اداره کار زن
گارسون 1397/02/27 گارسون , همه شهرها توافقی زن
مادریار 1397/02/27 کمک مربی , همه شهرها توافقی زن
مربی آموزشی مهد کودک 1397/02/27 مربی مهد کودک , همه شهرها توافقی زن
کارگر 1397/02/27 گارسون , همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1397/02/27 کارگر ساده , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/02/26 کارمند اداری , همه شهرها حقوق اداره کار زن
اپراتور 1397/02/26 اپراتور , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نقاش صنعتی 1397/02/26 نقاش صنعتی , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1397/02/26 تراشکار , همه شهرها توافقی مرد
جوشکار 1397/02/26 جوشکار , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس کنترل محصول 1397/02/26 کنترل کیفیت , همه شهرها توافقی مرد
کارمند اداری 1397/02/25 کارمند اداری , همه شهرها توافقی مرد
کارمند اداری 1397/02/25 کارمند اداری , همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1397/02/25 کارمند اداری , همه شهرها حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/02/25 حسابدار , همه شهرها حقوق اداره کار زن
مهندس برق 1397/02/25 مهندس الکترونیک , همه شهرها حقوق اداره کار زن
مدیر مالی 1397/02/25 مدیر مالی , همه شهرها توافقی زن
مسئول دفتر 1397/02/25 مسئول دفتر , همه شهرها حقوق اداره کار زن
فروشنده 1397/02/25 فروشنده , همه شهرها حقوق اداره کار زن
انباردار 1397/02/25 انباردار , همه شهرها توافقی مرد
کارگر فنی 1397/02/25 کارگر فنی , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نگهبان 1397/02/25 نگهبان , همه شهرها توافقی مرد
فروشنده 1397/02/25 فروشنده , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/02/25 کارگر خدماتی , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1397/02/25 مهندس صنایع , همه شهرها حقوق اداره کار زن
صندوقدار 1397/02/25 همه شهرها توافقی زن
کارگر 1397/02/25 کارگر خدماتی , همه شهرها توافقی زن
بازاریاب 1397/02/25 بازاریاب , همه شهرها توافقی زن
مهندس تولید 1397/02/25 مهندس مکانیک , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
گارسون 1397/02/25 گارسون , همه شهرها توافقی مرد
آشپز 1397/02/25 آشپز , همه شهرها توافقی مرد
آشپز 1397/02/25 کافی من , همه شهرها توافقی مرد
انباردار 1397/02/24 انباردار , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/02/24 کارگر خدماتی , همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1397/02/24 کارگر خدماتی , همه شهرها توافقی مرد
اپراتور CNC 1397/02/24 اپراتور CNC , همه شهرها توافقی مرد
بازاریاب 1397/02/24 بازاریاب , همه شهرها توافقی مرد
بازاریاب 1397/02/23 همه شهرها توافقی زن
کارشناس فروش 1397/02/23 کارشناس فروش , همه شهرها توافقی زن
کارشناس IT 1397/02/23 همه شهرها توافقی زن
بازاریاب تلفنی 1397/02/23 بازاریاب , همه شهرها توافقی مرد
کارشناس IT 1397/02/23 کارشناس it , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/02/23 حسابدار , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/02/22 کارمند اداری , همه شهرها حقوق اداره کار زن
راننده لیفتراک 1397/02/22 راننده لیفتراک , همه شهرها توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/02/22 مهندس صنایع , همه شهرها توافقی زن
کارشناس شیمی 1397/02/22 کارشناس شیمی کاربردی , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نقاش 1397/02/22 نقاش خودرو , همه شهرها توافقی مهم نیست
راننده پایه دو 1397/02/22 راننده پایه 2 , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/02/22 کارگر تولید , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
خدمه 1397/02/20 خدمه , همه شهرها توافقی زن
بازاریاب 1397/02/20 بازاریاب , همه شهرها حقوق اداره کار زن
بازاریاب 1397/02/20 بازاریاب , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نگهبان 1397/02/20 نگهبان , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
ویزیتور 1397/02/19 ویزیتور , همه شهرها توافقی زن
کارشناس IT 1397/02/19 کارشناس it , همه شهرها توافقی زن
برنامه نویس 1397/02/19 برنامه نویس , همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/02/19 حسابدار , همه شهرها حقوق اداره کار زن
بازاریاب 1397/02/19 بازاریاب , همه شهرها توافقی مرد
حسابدار 1397/02/19 حسابدار , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس IT 1397/02/19 کارشناس it , همه شهرها توافقی مرد
برنامه نویس 1397/02/19 برنامه نویس , همه شهرها توافقی مرد
طراح لباس 1397/02/18 طراح لباس , همه شهرها حقوق اداره کار زن
ویزیتور 1397/02/18 ویزیتور , همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارشناس فروش 1397/02/18 کارشناس فروش , همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارمند اداری 1397/02/18 کارمند اداری , همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارشناس بازرگانی 1397/02/18 کارشناس بازرگانی , همه شهرها حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/02/18 حسابدار , همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/02/18 کارگر خدماتی , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
طراح پارچه 1397/02/18 طراح لباس , همه شهرها توافقی مرد
ویزیتور 1397/02/18 ویزیتور , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده آژانس 1397/02/18 راننده , همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1397/02/18 کارگر ساده , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/02/18 کارگر ساده , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
طراح گرافیک 1397/02/17 طراح گرافیست , همه شهرها حقوق اداره کار زن
مدیر بازرگانی خارجی 1397/02/17 کارشناس بازرگانی خارجی , همه شهرها حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/02/17 حسابدار , همه شهرها حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/02/17 حسابدار , همه شهرها حقوق اداره کار زن