منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
فروشنده تلفنی 1397/07/02 اصفهان حقوق اداره کار زن
کارشناس بهداشت حرفه ای 1397/07/02 اصفهان توافقی زن
کارگر 1397/07/02 اصفهان حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/07/02 اصفهان حقوق اداره کار زن
بازاریاب 1397/07/01 اصفهان توافقی زن
کارمند اداری 1397/07/01 اصفهان حقوق اداره کار زن
مهندس صنایع 1397/07/01 اصفهان توافقی زن
مخابرات 1397/07/01 اصفهان توافقی زن
طراح گرافیک 1397/07/01 اصفهان توافقی زن
کارمند اداری 1397/07/01 اصفهان توافقی زن
فروشنده 1397/07/01 اصفهان توافقی زن
سرپرست فروش 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر انبار 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
توزیع کننده 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
نگهبان 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
تعمیرکار لوازم برقی 1397/06/31 اصفهان حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
مخابرات 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
طراح گرافیک 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
ذوب ریز 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
ریخته گری 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
ایمنی صنعتی 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
تضمین کیفیت 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
مهندس کامپیوتر 1397/06/26 اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
کارگر پخش و تولید کالا 1397/06/10 اصفهان بین 1500000 تا 2000000 تومان مرد
کارشناس نساجی 1397/06/10 اصفهان حقوق اداره کار مرد
تاسیسات 1397/06/10 اصفهان حقوق اداره کار مرد
تکنسین برق 1397/06/10 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برنامه ریزی 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
مدیر کنترل کیفیت 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
کارشناس بهداشت محیط 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
کارشناس صنایع غذایی 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
اپراتور CNC 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/06/10 اصفهان توافقی مرد
نقشه کش صنعتی 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
مهندس شیمی 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
منشی دفتر 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
مهندس برق 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
مهندس پلیمر 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس بازرگانی 1397/06/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
منشی دفتر 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد
کوره بان 1397/06/07 اصفهان توافقی مرد