منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارگر 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
کارمند اداری 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
مدیر فروش 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
مدیر فروش 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
مدیر فروش 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
کارشناس خرید 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
راهنمای دفتر اطلاع رسانی گردشگری 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
راهنمای دفتر اطلاع رسانی گردشگری 1397/05/24 همه شهرها حقوق اداره کار زن
تکنسین برق 1397/05/24 اصفهان توافقی زن
متخصص تبلیغات 1397/05/24 همه شهرها توافقی زن
چرخکار 1397/05/24 همه شهرها حقوق اداره کار زن
فروشنده 1397/05/24 همه شهرها بین 1500000 تا 2000000 تومان زن
کارگر 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
خدمات سریداری 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
کارگر پخش و تولید کالا 1397/05/24 اصفهان حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/05/09 اصفهان توافقی مرد
کارشناس شیمی 1397/05/09 اصفهان توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1397/05/06 اصفهان حقوق اداره کار مرد
برشکار CNC 1397/05/04 اصفهان توافقی مرد
انباردار 1397/05/04 اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1397/05/04 اصفهان توافقی زن
بازاریاب تلفنی 1397/05/04 اصفهان توافقی زن
کارگر 1397/05/04 اصفهان توافقی زن
انباردار 1397/05/02 اصفهان توافقی مرد
کارگر انبار 1397/05/02 اصفهان توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/05/02 اصفهان توافقی مرد
آشپز 1397/05/02 اصفهان توافقی مرد
کارشناس منابع انسانی 1397/05/02 اصفهان توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/05/02 اصفهان توافقی مرد
سرپرست تولید 1397/05/02 اصفهان توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1397/05/02 اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/05/02 اصفهان توافقی زن
مهندس صنایع 1397/05/02 اصفهان توافقی زن
کارشناس منابع انسانی 1397/05/02 اصفهان توافقی زن
جوشکار 1397/05/01 اصفهان توافقی مهم نیست
سرپرست کنترل کیفیت 1397/04/31 اصفهان توافقی مرد
کارشناس برق 1397/04/30 اصفهان توافقی مرد
کارشناس مکانیک 1397/04/30 اصفهان توافقی مرد
کارشناس صنایع 1397/04/30 اصفهان توافقی مرد
سرپرست بخش ورود اطلاعات 1397/04/30 اصفهان توافقی مرد
سرپرست تولید 1397/04/30 اصفهان توافقی مرد
کارشناس برنامه ریزی 1397/04/30 اصفهان توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/04/30 اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/04/30 اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/04/30 اصفهان توافقی مرد
تکنسین برق 1397/04/30 اصفهان توافقی مرد
کارشناس برنامه ریزی 1397/04/30 اصفهان توافقی زن
کارشناس فروش 1397/04/30 اصفهان توافقی زن
حسابدار 1397/04/30 اصفهان توافقی زن
کارشناس کامپیوتر 1397/04/30 اصفهان توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها