منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
توزیع کننده 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس امور حقوقی 1398/06/17 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تکنسین مکانیک 1398/06/17 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس بازرگانی 1398/06/17 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تکنسین تعمیر ماشینهای سنگین 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس فروش 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
فنی کار صنعتی 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
سرپرست تولید 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نگهبان 1398/06/14 همه شهرها توافقی مرد
جوشکار 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس صنایع 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
حسابدار صنعتی 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس شیمی 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق صنعتی 1398/06/14 همه شهرها توافقی مرد
مکانیک خودرو 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
توزیع کننده 1398/06/14 همه شهرها توافقی مرد
راننده پایه دو 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
ویزیتور 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تاسیسات 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر فنی 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
سرپرست تولید 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور دستگاه 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
روانشناس 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارمند اداری 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مونتاژکار 1398/06/12 همه شهرها بین 900 تا 1200000 تومان زن
مدیر خدمات 1398/06/12 همه شهرها توافقی زن
سرپرست امور دفتری 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس واردات و صادرات 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس فروش 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
برنامه نویس PHP 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
خدمات سریداری 1398/06/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تایپیست حرفه ای 1398/06/11 همه شهرها توافقی زن
حسابدار صنعتی 1398/06/11 همه شهرها حقوق اداره کار زن
مسئول آزمایشگاه 1398/06/11 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارشناس فروش 1398/06/11 همه شهرها حقوق اداره کار زن
ویزیتور 1398/06/11 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارمند اداری 1398/06/11 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارشناس فروش 1398/06/11 همه شهرها حقوق اداره کار زن
حسابدار 1398/06/11 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارمند اداری 1398/06/11 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارمند اداری 1398/06/11 همه شهرها توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها