منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
حسابدار 1398/03/08 همه شهرها حقوق اداره کار زن
حسابدار 1398/03/08 همه شهرها حقوق اداره کار زن
تراشکار 1398/03/08 همه شهرها توافقی مرد
راننده لیفتراک 1398/03/01 همه شهرها توافقی مرد
طراح صنعتی 1398/03/01 همه شهرها توافقی مرد
سرپرست انبار 1398/03/01 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
سرپرست امور دفتری 1398/03/01 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
سرپرست کنترل کیفیت 1398/03/01 همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1398/03/01 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
فرزکار 1398/03/01 همه شهرها توافقی مرد
تراشکار 1398/03/01 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
منشی دفتر 1398/02/31 همه شهرها توافقی زن
کارگر 1398/02/31 همه شهرها توافقی زن
پرستار سالمند 1398/02/31 همه شهرها توافقی زن
مهندس صنایع 1398/02/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1398/02/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/02/31 همه شهرها توافقی مرد
کارگر تولید مواد غذایی 1398/02/31 همه شهرها توافقی مرد
نگهبان 1398/02/31 همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1398/02/31 همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1398/02/31 همه شهرها توافقی مرد
فروشنده 1398/02/31 همه شهرها توافقی مرد
مدل تبلیغاتی 1398/02/31 همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1398/02/31 همه شهرها توافقی مرد
اپراتور کنترل کیفی 1398/02/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
برق قدرت 1398/02/31 همه شهرها توافقی مرد
تکنسین مکانیک 1398/02/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/02/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
سرپرست فروش 1398/02/31 همه شهرها توافقی مرد
ویزیتور 1398/02/31 همه شهرها توافقی مرد
برق قدرت 1398/02/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نقشه کش صنعتی 1398/02/22 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارشناس فروش 1398/02/22 همه شهرها حقوق اداره کار زن
تکنسین برق 1398/02/22 همه شهرها توافقی مرد
مامور پخش 1398/02/22 همه شهرها توافقی مرد
توزیع کننده 1398/02/22 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1398/02/22 همه شهرها توافقی مرد
کارگر فنی 1398/02/22 همه شهرها توافقی مرد
راننده لیفتراک 1398/02/22 همه شهرها توافقی مرد
کارشناس بازاریابی 1398/02/18 همه شهرها توافقی زن
کمک حسابدار 1398/02/18 همه شهرها توافقی زن
کارگر انبار 1398/02/18 همه شهرها توافقی مرد
انتظامات 1398/02/18 همه شهرها توافقی مرد
هیدرولیک و پنوماتیک و مکانیک 1398/02/18 همه شهرها توافقی مرد
جوشکار 1398/02/18 جوشکار CO2 , همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1398/02/18 کارگر تولید , همه شهرها توافقی مهم نیست
متخصص تبلیغات 1398/02/18 مدیر تبلیغات , همه شهرها توافقی مهم نیست
کارگر 1398/02/18 کارگر تولید , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مدیر بازرگانی خارجی 1397/07/04 اصفهان حقوق اداره کار زن
کارگر 1397/07/04 اصفهان توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها