منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارگر فنی 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس IT 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس فروش 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر فنی 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
برنامه نویس 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر انبار 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
برقکار ساختمان 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نقاش صنعتی 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مدیر تدارکات 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
آشپز 1398/06/27 همه شهرها بین 2000000 تا 3000000 تومان مرد
تراشکار 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
آشپز 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مدیر خدمات 1398/06/24 همه شهرها توافقی مرد
حسابدار 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار زن
نقشه بردار 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
بتن ریزی 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مربی نرم افزار 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارمند اداری 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
سنگین تراش 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نقاش صنعتی 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1398/06/23 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1398/06/23 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
آشپز 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
ویزیتور 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
توزیع کننده 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده پایه دو 1398/06/20 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس امور حقوقی 1398/06/17 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تکنسین مکانیک 1398/06/17 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس بازرگانی 1398/06/17 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تکنسین تعمیر ماشینهای سنگین 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس فروش 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
فنی کار صنعتی 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
سرپرست تولید 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/06/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نگهبان 1398/06/14 همه شهرها توافقی مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها