منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارشناس شیمی 1398/09/27 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارشناس صنایع 1398/09/27 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر 1398/09/23 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
حسابدار 1398/09/23 همه شهرها حقوق اداره کار زن
نگهبان 1398/09/19 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1398/09/19 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور CNC 1398/09/16 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر مونتاژ صنعتی 1398/09/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1398/09/14 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس شیمی 1398/09/13 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
نگهبان 1398/09/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/09/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کمک آشپز 1398/09/12 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
خدمات سریداری 1398/09/12 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارشناس کنترل محصول 1398/09/11 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/09/11 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مسئول ایمنی 1398/09/07 همه شهرها توافقی مهم نیست
خدمات سریداری 1398/09/07 همه شهرها بین 1500000 تا 2000000 تومان مرد
کارگر 1398/09/07 همه شهرها بین 1500000 تا 2000000 تومان مرد
کارشناس برق صنعتی 1398/09/07 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1398/09/07 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
انباردار 1398/09/07 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور CNC 1398/09/07 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور CNC 1398/09/07 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر فنی 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس IT 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس فروش 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر فنی 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
برنامه نویس 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر انبار 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
برقکار ساختمان 1398/06/31 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نقاش صنعتی 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مدیر تدارکات 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
آشپز 1398/06/27 همه شهرها بین 2000000 تا 3000000 تومان مرد
تراشکار 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
آشپز 1398/06/27 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مدیر خدمات 1398/06/24 همه شهرها توافقی مرد
حسابدار 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار زن
نقشه بردار 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
بتن ریزی 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1398/06/24 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها