منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
کارگر انبار 1397/03/01 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
اپراتور ورق کاری 1397/03/01 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/02/31 کارمند اداری , اصفهان حقوق اداره کار مرد
مونتاژکار 1397/02/30 مونتاژ تجهیزات صنعتی , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس بهداشت حرفه ای 1397/02/30 HSE , اصفهان حقوق اداره کار مرد
مشاور آموزشی 1397/02/30 مدیر آموزش , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق 1397/02/30 مهندس برق , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس شیمی 1397/02/30 مهندس شیمی , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس برق 1397/02/30 مهندس برق , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس مکانیک 1397/02/30 مهندس مکانیک , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس صنایع 1397/02/30 کارشناس صنایع , اصفهان توافقی مرد
کارشناس برق 1397/02/30 کارشناس برق , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/02/30 مدیر , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارشناس شیمی 1397/02/30 شیمی , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/02/30 فروشنده , همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1397/02/30 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
کارشناس ایمنی 1397/02/30 کارشناس HSC , همه شهرها توافقی زن
مشاور آموزشی 1397/02/30 کارشناس آموزش , اصفهان توافقی زن
فروشنده 1397/02/30 فروشنده , همه شهرها توافقی زن
کارشناس فروش 1397/02/30 کارشناس فروش , اصفهان توافقی زن
کارمند اداری 1397/02/30 مسئول دفتر , اصفهان توافقی زن
کارمند اداری 1397/02/30 کارمند اداری , اصفهان حقوق اداره کار زن
گارسون 1397/02/27 گارسون , همه شهرها توافقی زن
مادریار 1397/02/27 کمک مربی , همه شهرها توافقی زن
مربی آموزشی مهد کودک 1397/02/27 مربی مهد کودک , همه شهرها توافقی زن
کارگر 1397/02/27 گارسون , همه شهرها توافقی مرد
کارگر 1397/02/27 کارگر ساده , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/02/26 کارمند اداری , همه شهرها حقوق اداره کار زن
اپراتور 1397/02/26 اپراتور , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نقاش صنعتی 1397/02/26 نقاش صنعتی , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
تراشکار 1397/02/26 تراشکار , همه شهرها توافقی مرد
جوشکار 1397/02/26 جوشکار , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارشناس کنترل محصول 1397/02/26 کنترل کیفیت , همه شهرها توافقی مرد
کارمند اداری 1397/02/25 کارمند اداری , همه شهرها توافقی مرد
کارمند اداری 1397/02/25 کارمند اداری , همه شهرها توافقی زن
کارمند اداری 1397/02/25 کارمند اداری , همه شهرها حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/02/25 حسابدار , همه شهرها حقوق اداره کار زن
مهندس برق 1397/02/25 مهندس الکترونیک , همه شهرها حقوق اداره کار زن
مدیر مالی 1397/02/25 مدیر مالی , همه شهرها توافقی زن
مسئول دفتر 1397/02/25 مسئول دفتر , همه شهرها حقوق اداره کار زن
فروشنده 1397/02/25 فروشنده , همه شهرها حقوق اداره کار زن
انباردار 1397/02/25 انباردار , همه شهرها توافقی مرد
کارگر فنی 1397/02/25 کارگر فنی , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
نگهبان 1397/02/25 نگهبان , همه شهرها توافقی مرد
فروشنده 1397/02/25 فروشنده , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/02/25 کارگر خدماتی , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس صنایع 1397/02/25 مهندس صنایع , همه شهرها حقوق اداره کار زن
صندوقدار 1397/02/25 همه شهرها توافقی زن
کارگر 1397/02/25 کارگر خدماتی , همه شهرها توافقی زن
بازاریاب 1397/02/25 بازاریاب , همه شهرها توافقی زن
دسته بندی آکهی ها
    استخدامی استان ها